בעמותת "עורכי דין לקידום מנהל תקין" שלחו היום (ראשון) לראש העיר חיפה עינת קליש והיועצת המשפטית לעירייה עו"ד ימית קליין, מכתב שעניינו מינויו הצפוי של עו"ד פאחר ביאדסי לתפקיד מנכ"ל העירייה.
1 צפייה בגלריה
פאחר ביאדסי עינת קליש
פאחר ביאדסי עינת קליש
פאחר ביאדסי עינת קליש
(צילום: נחום סגל, ראובן כהן)
בעמותה מסתמכים על תחקיר שפרסם "מיינט חיפה" בעניינו של ביאדסי, לפיהם הושהה בעבר לשנה מלשכת עורכי הדין בשל התנהגות שאינה הולמת עורך דין. עוד מצא התחקיר כי ביאדסי פשט רגל בעבר וצבר חובות של כ-2 מיליון שקלים.
בעמותה למדנו את ממצאי התחקיר ותוהים האם לביאדסי יש את הנסיון הניהולי הנדרש כפי שדורש משרד הפנים במינוי מנכ"ל עירייה.
בעמותה מציינים כי במכתבם כי זו פניה שניה לעירייה, לאחר שבראשונה שב ועלה נושא עברו הכלכלי הבעייתי, בלשון המעטה, של ביאדסי.
כך נכתב: "מאז פנינו אליכם, צפו ועלו פרטים נוספים מעברו התעסוקתי-כלכלי של עו"ד ביאדסי. הפרטים שפורסמו, בדגש על אלה הנוגעים לניסיונו התעסוקתי והניהולי של עו"ד ביאדסי, מחייבים בעינינו בחינה קפדנית ביותר ביחס לשאלת עמידתו בתנאי הסף לתפקיד מנכ"ל העירייה, כזו שאינה מסתפקת במסמכי המועמדות שיוגשו על-ידי המועמד. זאת, על אחת כמה וכמה בשים לב להתנהלותו של עו"ד ביאדסי כפי שזו משתקפת מההליכים המשפטיים השונים שהתנהלו בעניינו בעבר. אפילו יתברר לבסוף כי עו"ד ביאדסי אכן עומד בתנאי הסף המקצועיים והניהוליים המינימליים לתפקיד המנכ"ל, וכאמור – מסופקנו, אנו סבורים כי לא ניתן להתעלם מקריאת הכיוון המופיעה בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 2011/4, ולפיה על המועמד לתפקיד מנכ"ל הרשות המקומית לצבור ניסיון בניהול צוות עובדים בהיקף הדומה ככל הניתן למספר העובדים ברשות המקומית".
קראו גם: >>
עוד מציינים נציגי העמותה במכתבם: "מובן לכל כי אדם שניהל לכל היותר צוותי עובדים בהיקף מצומצם למדי במסעדות וברכבל מקומי אינו עומד בסטנדרט המחמיר שמציב חוזר המנכ"ל, ואין זה ראוי, וספק אם כלל חוקי, למנותו לעמוד בראש מנגנון המונה כ-5,000 עובדים ועובדות.. במכלול נסיבות העניין, ולנוכח סימני השאלה הכבדים המרחפים הן מעל עמידתו של עו"ד ביאדסי בתנאי הסף הדרושים לתפקיד והן מעל התנהלותו המקצועית והכלכלית בעבר, לגביה נקבעו קביעות חריפות בערכאות השונות, אנו סבורים כי ראוי יהיה לּו ראש העירייה תשקול מחדש אם להביא את מועמדותו של עו"ד ביאדסי בפני ועדת המכרזים".
לבסוף מציינים בעמותה: "לנוכח האמור, ולאור העובדה כי מינויו של עו"ד ביאדסי צפוי לעמוד על סדר יומה של ועדת המכרזים כבר בימים הקרובים, נבקש בשנית התייחסותכם הדחופה לטענות כבדות המשקל".
פורסם לראשונה: 14:10, 12.06.22