ועדת המנכלים פרסמה את המלצותיה אשר לעתיד מפרץ חיפה. על פי ההמלצות יש להפסיק את פעילות התעשייה פטרוכימית בתוך עשור לכל היותר.
1 צפייה בגלריה
מפרץ חיפה
מפרץ חיפה
מפרץ חיפה
(צילום: רמי שלוש)
ההמלצה הראשונה היא להביא להפסקת פעילות התעשייה הפטרוכימית במפרץ חיפה בתוך עשור או מוקדם מכך, בכפוף לעמידה בצורכי משק האנרגיה המינימליים ההכרחיים להבטחת רציפות תפקודית.
השנייה, לקדם תכנון חדש למפרץ, אשר יאפשר פיתוח בר קיימה של האזור ויהפוך אותו לאזור מוטה מגורים המכיל תעסוקה נקייה ופארק מטרופוליני מרכזי ; השלישית, להקים צוות ממשלתי שיעסוק בפיתוח וחיזוק ענפי תעסוקה עם פוטנציאל כלכלי משמעותי במפרץ חיפה.
עוד שתי המלצות: להקים צוות ממשלתי שיגבש מענה לפגיעה הכלכלית הזמנית של חלק מהרשויות המקומיות במפרץ עקב הפסקת הפעילות של התעשיות הפטרוכימיות; לקדם חבילת צעדים להפחתת זיהום אוויר ממקורות תחבורתיים במפרץ חיפה, ובתוך כך חשמול התחבורה הציבורית במפרץ, הגדלת שטח "אזור אוויר נקי" מחיפה לקריות, הנעת משאיות אשפה ומשאיות בנמל באמצעות חשמל או גז טבעי, הפחתת פליטות עשן נראה לעין מכלי שייט, בחינת תמריצים להגעה של כלי שיט מופחתי זיהום לישראל ועוד.
קראו גם >>>
את המלצות הוועדה יש להביא לאישור בהחלטת ממשלה. המשרד להגנת הסביבה הניח באפריל 2021 טיוטה ראשונית של החלטת ממשלה, אשר מציעה לוחות זמנים ברורים לסגירת מתחם בז"ן, מפעל דשנים וחוות המכלים תש"ן קריית חיים; החלטה על הקמת מנהלת ליישום המלצות ועדת המנכ"לים; וכן מקבעת תקציב ראשוני על סך של 40 מיליון שקל להנעת המהלך.
מקבוצת בזן נמסר בתגובה: "ההמלצות המתפרסמות על ידי יועץ ראש הממשלה הן בניגוד לעמדה המקצועית של משרדי הממשלה - כולל כלכלני משרד האוצר וראשי משרד האנרגיה. הניסיון של יועץ ראש הממשלה לפרסם בעיתוי הנוכחי המלצות שאינן מקובלות על הדרגים המקצועיים, מעלה סימני שאלה כבדים של הכנסת שיקולים זרים לדו״ח שהיה אמור להיות מבוסס על עובדות ונתונים".
עוד כתבות - חדשות חיפה