ההספדים לתוכנית מפרץ החדשנות היו מוקדמים מדי. כך עולה ממכתב של מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) הנכנס, ינקי קוינט. לאחר הודעתו של קוינט עם כניסתו לתפקיד כי הוא מקפיא את התוכנית למשך 45 יום לטובת בחינתה מחדש, השבוע כתב כי רמ"י עומדת מאחורי התוכנית.
1 צפייה בגלריה
מפרץ החדשנות עדיין על השולחן
מפרץ החדשנות עדיין על השולחן
מפרץ החדשנות עדיין על השולחן
(צילום: גיל נחושתן)
במכתב ששלח קוינט ליו"ר המועצה הארצית לכלכלה, פרופ' אבי שמחון, ציין מנכ"ל רמ"י: "בפתח דבריי אבקש להבהיר כי רשות מקרקעי ישראל תומכת בתוכנית, וחשיבותה כמו גם יתרונותיה ברורים מאליהם". הוא הוסיף כי לאור העלויות המוצגות בתוכנית, ולנוכח הצפי התזרימי של רמ"י בחמש השנים הקרובות, הרשות לא תוכל לממן את התוכנית בעצמה.
קוינט מציין בפני פרופ' שמחון מספר נקודות הנדרשות לבחינה מחודשת, בהן נושא טיהור הקרקע עליה מתוכננת, בניית עשרות אלפי יחידות דיור. בנושא טיהור הקרקע ונושאים נוספים מעריך מנכ"ל רמ"י כי נעשתה הערכת חסר משמעותית בעלות יישום התוכנית. בסוף מכתבו הדגיש כי רמ"י תומכת בתוכנית, אך מבהירה כי לא תוכל לשאת בעלויות מימון התוכנית בעצמה, ויש למצוא מקורות מימון עבורה.
בעקבות מכתבו של קוינט לפרופ' שמחון, התקיימו פגישות בין נציגי רמ"י והמועצה הארצית לכלכלה, כאשר אחד הנושאים המרכזיים שנבחנים הוא גישור הפערים הכלכליים בתוכנית. במקביל להפשרתה של מפרץ החדשנות ברמ"י, בוועדת המנכ"לים צפויים לקום שלושה צוותים שיבחנו את יישום מפרץ החדשנות בהיבט של תחומי האנרגיה, התקציב והכלכלה. לצוותים שיוקמו יצטרפו נציגים ממשרדי הממשלה השונים, בהתאם להחלטת מנכ"לי המשרדים.
ינקי קוינט: "אבקש להבהיר כי רשות מקרקעי ישראל תומכת בתוכנית, וחשיבותה כמו גם יתרונותיה ברורים מאליהם"
בעמותת 'מנקים את המפרץ' פנו למנכ"ל רמ"י ובירכו על התמיכה המחודשת במפרץ החדשנות: "אנו מברכים על תמיכתך בתוכנית, על הבנת חשיבותה ויתרונותיה ומקווים כי תשוב להובילה בוועדת המנכ"לים ותפעל לקדם את המענים שנותרו, כפי שנהגו אנשי צוותך ברשות מקרקעי ישראל עד כניסתך לתפקיד".
בעמותה התייחסו להיבטים הכלכליים עליהם כתב יו"ר רמ"י, וציינו כי אם אכן יימצאו פערים כלכליים במימון התוכנית, הרי שיש לדרוש מימון ממשלתי נוסף למימוש התוכנית. "לכמיליון תושבי מטרופולין חיפה מגיעה השקעה שכזו אחרי עשרות שנים של פגיעה והזנחה", ציינו בעמותה, "לא יעלה על הדעת כי שיקולים תקציביים גרידא ביחס לניקוי הקרקע, שמימלא הם פתירים, יהוו בסיס להחלטה הרת גורל למטרופולין הצפון".